Doktorand vann pris för bästa uppsats

Peter Warda har tilldelats Uddevalla Symposiums Best PhD Candidate Paper Award 2013.

Peter Warda har tagit emot 700 € för sin uppsats, som har titeln “Labor Decomposition – A Firm Level Analysis on Import Quality and Labour Demand.” Priset sponsras av Uddevalla kommun och Högskolan Väst.

I sin uppsats visar Peter Warda hur företag använder import för att ersätta vissa skeden i produktionen av fysiska varor. Han analyserar hur import i olika prisklasser påverkar efterfrågan på arbetskraft i importerande företag i den svenska tillverkningsindustrin.

Peter Warda har använt en unik databas med observationer om svenska tillverkande företag av olika storlek, som importerar varor. Med hjälp av den konstaterar han att import påverkar företagens efterfrågan på arbetskraft på olika sätt beroende på importkostnad, arbetskraftens utbildningsnivå och företagens storlek. Till exempel minskade efterfrågan på högutbildad arbetskraft i stora och medelstora företag som importerade dyrare varor, medan den ökade i små och medelstora företag. En annan slutsats är att import till både högre och lägre priser innebär att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft ökar. Det gäller företag av alla storlekar.

För mer information kontakta Peter Warda

2013-06-25