Kulturens betydelse för stadens tillväxt

För andra gången har Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet gjort en lista över Sveriges 34 mest kulturella städer. Rapporten presenteras i Almedalen idag.

Bakom rapporten står Rudolf Antoni som är analytiker och stadsutvecklingsexpert hos Fastighetsägarna och Charlotta Mellander som är professor i nationalekonomi på JIBS.

– Studien bekräftar att det finns en stark koppling mellan kultur och tillväxt. Dessutom fungerar kulturen som en indikator som visar på platsens öppenhet och tolerans. Den säger oss någonting om stadens karaktär och om vilka som bor där, säger Charlotta Mellander i ett pressmeddelande på Fastighetsägarnas webbplats.

I undersökningen ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. All data är insamlad av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Totalt innefattar undersökningen enkätsvar från drygt 28 000 personer. Ett index för människors kulturvanor har räknats fram utifrån hur ofta de går på teater, bio eller konserter, samt hur ofta de besöker bibliotek och läser böcker.

Läs pressmeddelandet här

2013-07-01