Allt högre utbildning - allt sämre matchning

En ny rapport från forskningsinstitutet Ratio visar att samtidigt som utbildningsnivån i Sverige ökar, försämras matchningen.

Rapporten, som tagits fram inom forskningsprojektet ”Kompetens för tillväxt”, presenterades på ett seminarium i Almedalen den 1 juli. Bakom studien står JIBS-forskarna Johan Eklund, docent i nationalekonomi, Lars Pettersson, doktor i nationalekonomi och Peter Karlsson, doktor i statistik.

Rapporten visar att det finns ett regionalt överskott på högutbildade. Det indikerar att yrkeskunskap och annan praktisk erfarenhet kommer att vara en framtida bristvara. Matchningen mellan utbildningens utbud och näringslivets efterfrågan är dålig.

– Vi upplever en paradox. Tillväxt antas drivas av kunskapsutveckling – i det här fallet höjs utbildningsnivån bland befolkningen men matchningen försämras, säger Johan Eklund i ett pressmeddelande från Ratio.

www.ratio.se

http://www.kompetensfortillvaxt.nu/

2013-07-02