Forte beviljar projekt om psykisk hälsa i förskolan 2,5 miljoner kronor

Forte har beviljat forskare i forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping 2 530 000 kronor för projektet ”Förskolans miljö, små barns engagemang, beteendestörning och lärande i tidiga skolår”.

2013-10-02