Spikning för Rashid Mansoor

Rashid Mansoor, doktorand i statistik, spikar sin doktorsavhandling på torsdag den 7 november, klockan 13.15 på andra våningen i JIBS entré. Alla är välkomna att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittioandra på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Rashid Mansoors avhandling har titeln Assessing Distributional Properties of High Dimensional Data. Disputationen äger rum fredagen den 29 november klockan 10 i sal B1014.

2013-11-06