Spikning för Benjamin Hartmann

Benjamin Hartmann, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling på torsdag den 7 november.

Spikningen äger rum på andra våningen i JIBS entré kl 13.15. Alla är välkomna att vara med vid ceremonin.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittiotredje på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Benjamin Hartmanns avhandling har titeln Consumption and Practice: Unfolding  Consumptive Moments and the Entanglement with Productive Aspects. Disputationen äger rum fredagen den 13 december klockan 10 i sal B1014.

2013-11-20