Ny doktorsavhandling i statistik

Rashid Mansoor försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling på JIBS den 29 november.

Avhandlingen, som har titeln Assessing Distributional Properties of High Dimensional Data består av fem artiklar som berör statistisk analys av multidimensionella data med flera slumpvariabler.

Fakultetsopponent var professor Helgi Tomason, Islands universitet. Medlemmar i betygsnämnden var professor Björn Holmqvist, Lunds universitet, docent Abdullah Almasri, Karlstads universitet, och docent Lucia Naldi, JIBS. Ordförande var professor Thomas Holgersson, JIBS.

För mer information kontakta:

Rashid Mansoor
+46 (0) 36-101.742
rashid.mansoor @ jibs.hj.se

2013-11-29