Dubbel spikning

Två doktorander i nationalekonomi, Kristofer Månsson och Johan P Larsson, spikar sina doktorsavhandlingar på fredag den 21 mars.

Spikningarna äger rum på andra våningen i JIBS entré klockan 13.15. Alla är välkomna att närvara vid ceremonin.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Detta blir den nittiofemte och nittiosjätte avhandlingen på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Kristofer Månsson disputerar torsdagen den 10 april klockan 10 i sal B1014. Hans avhandling har titeln Essays on Nonlinearities and Time Scales in Macroeconomics and Finance .

Johan P Larsson disputerar fredagen den 11 april klockan 10 i sal B1014. Hans avhandling har titeln Nonmarket Interactions and Density Externalities .

2014-03-19