Nytt nummer av högskolans tidning Högskriften

Läs om högskolans strategiska satsningar på forskning och utbildning, forskningsprogram i samverkan med Regionförbundet Jönköpings län, Elmia Äldre 2014, internationella studenter på plats i regionens företag, och mycket mer, i senaste numret av högskolans tidning Högskriften.

2014-03-19