Tips för en mer ändamålsenlig lagstiftning

Hanna Almlöf disputerade med en genomgång av svensk aktiebolagslag.

Hanna Almlöf försvarade nyligen framgångsrikt sin doktorsavhandling i rättsvetenskap, ”Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet” på Internationella Handelshögskolan.

Hon har undersökt om svensk aktiebolagslag är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

- Lagen är skriven så att den ska fungera oavsett om bolaget är ägarlett eller om ägandet är spritt, men eftersom de allra flesta svenska aktiebolag är ägarledda är det intressant att undersöka om den verkligen är ändamålsenlig för dem.

Ett spritt ägande kräver ett mer formaliserat beslutsfattande, med möjlighet för alla aktieägare att närvara vid en bolagsstämma. I ett ägarlett bolag kan det hela bli lite mer informellt. Beslut fattas löpande och till exempel vid fikabordet efter förmiddagskaffet.

Hanna har undersökt vilket utrymme som finns för ett sådan flexibelt beslutsfattande inom ramen för aktiebolagslagen idag.

-Det är möjligt att till exempel upprätta ett familjeråd där hela ägarfamiljen ingår, inte bara de som faktiskt äger andelar i bolaget. Man kan, om man vill, flytta viss beslutsfattande makt dit. I ett företag som inte är ett familjeföretag kan motsvarande forum kallas ägarråd.

En annan sak som underlättar flexibiliteten är möjligheten att hålla skrivbordsstämmor, där besluten fattas informellt av aktieägarna och därefter nedtecknas i ett protokoll. Det är en form av beslutsfattande som gör att man inte ens behöver träffas för att fatta beslut.

-Det finns ett antal ändamål som man vill uppnå med lagstiftningen. För ägarledda företag skulle man kunna prioritera upp målet att underlätta för företagande. Framförallt skulle man kunna göra tydliggöra lagens flexibilitet och därigenom göra det enklare för småföretag och familjeföretag.

Extern examinator var adjungerad professor Carl Svernlöv, Uppsala universitet. Medlemmar i betygsnämnden va professor Svante Johansson, Stockholms universitet, professor Nette Neville, Århus University, och professor Filip Truyen, University of Bergen. Ordförande var professor Jan Andersson, JIBS/SU.

2014-09-01