Vetenskaplig tidskrift från JU på ny citeringslista

The Journal of Applied Journalism and Media Studies har kommit med på Thomson Reuters nya tilläggslista till Web of Science.

Web of Science är en sök- och indexeringstjänst som ger tillgång till flera databaser för vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser, och som sköts av Thomson Reuters. Emerging Souces Citation Index (ESCI) lanserades 2015 av Thomson Reuters som en ny del av Web of Science, för ”fackgranskade publikationer av hög kvalitet och regional betydelse inom framväxande vetenskapliga fält”.

Journal of Applied Journalism and Media Studies (AJMS) är en dubbelblint granskad tidskrift som drivs av Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Den syftar till att överbrygga klyftan mellan forskningen inom media- och kommunikationsvetenskap och aktörer med inflytande i medieproduktion, det vill säga tv-bolag, tidningar, radio, internet-baserade medier och så vidare. Tidskriftens främsta mål är att testa och tillämpa medie- och kommunikationsteorier till dag till dag angelägenheter medier för att hjälpa chefer, redaktörer och journalister lösa de frågor som de ställs inför.

– Det här är goda nyheter och en milstolpe på vägen mot att förvandla AJMS till en tidskrift med högre impaktfaktor i den starkt konkurrensutsatta världen av vetenskaplig publicering inom media, journalistik och kommunikation, säger tidskriftens grundare och redaktör Leon Barkho.

För mer information, kontakta Susanne Smithberger Öppnas i nytt fönster., redaktörsassistent.

2016-03-10