Kent Salomonsson är ny docent i teknisk mekanik

Den 23 maj höll Kent Salomonsson sin docentföreläsning ”Aspects on semi-multiscale numerical modeling” vid Tekniska Högskolan. Föreläsningen gav en översikt över tekniker baserad på numerisk modellering och av hur de kan användas inom olika områden.

Kent Salomonssons forskning har främst varit inriktad på utveckling av numeriska beräkningsmodeller för simulering av olika material – allt från strukturlim och gjutjärn till fiberfyllda plaster och mänsklig vävnad. På frågan om varför det är viktigt att forska inom det här området svarar han:

– I och med de allt kortare ledtiderna för att utveckla en produkt har det blivit viktigt för många företag att använda virtuell produktframtagning. När vi utvecklar snabbare och mer tillförlitliga datorsimuleringar, kan företagen dra ned på de fysiska testerna och sparar därigenom både tid och pengar.

Under sin tid som doktorand forskade Kent Salomonsson främst på numerisk metodutveckling för simulering av strukturlimfogar för till exempel bilkarosser. Han var då med och utvecklade en beräkningsmodell för tunna strukturlimskikt, som framför allt har använts inom bil- och flygindustrin.

– Modellen kan bland annat användas för krocksimuleringar. Eftersom den har hög tillförlitlighet, kan den ersätta en del av de fysiska krocktesterna, och ger därmed stora kostnadsbesparingar, säger Kent Salomonsson.

På senare tid har utvecklingen av vissa numeriska modeller visat sig vara användbar även för biomekanisk analys av trycksår i mänsklig vävnad. Sedan ett par år är Kent Salomonsson därför engagerad i ett samarbetsprojekt med Hälsohögskolanoch tre företag.

– Min forskning där handlar om numerisk modellering av mänsklig mjukdelsvävnad, det vill säga hur vävnaden beter sig under påverkan av yttre belastning och hur den kan simuleras, berättar han. Jag kommer att ta fram materialmodeller som ska användas i simuleringsmodeller, vilka i sin tur ska användas för att ta fram bättre proteser, rullstolar och andra hjälpmedel, fortsätter han.

Kent Salomonsson är nu docent i teknisk mekanik med inriktning mot beräkningsmekanik.

2016-05-31