Med rätt förutsättningar i uppstarten ökar chansen för nya företag att överleva

Hur påverkas nya företags chanser att överleva långsiktigt av de förutsättningar som finns vid uppstarten? Den här frågan intresserade Giuseppe Criaco, som valde att undersöka saken i sin doktorsavhandling.

Det är väl känt att nya företag bidrar till nya arbeten, ekonomisk tillväxt och innovation. Samtidigt är det ett känt faktum att många nya verksamheter inte klarar att överleva på sikt. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar dessa företags möjligheter att överleva.

 Giuseppe Criaco har undersökt om och hur de erfarenheter grundaren och de anställda har med sig in i nya företag påverkar chansen till långsiktig överlevnad.

- Jag har särskilt fokuserat på grundarnas tidigare erfarenheter från arbete i ett familjeföretag, på de anställdas branscherfarenhet samt på eventuell gemensam internationell erfarenhet bland anställda som tidigare har arbetat tillsammans i ett internationellt företag, berättar han.

Giuseppe Criacos forskning visar bland annat att chansen för en ny rörelse att överleva på sikt ökar om dess grundare har arbetat på ett befintligt familjeföretag direkt innan han eller hon startar det nya företaget. När han studerade kopplingen mellan de anställdas gemensamma internationella erfarenhet och överlevnaden hos internationella nya företag, upptäckte han något oväntat:

- Det visade sig att gemensam internationell erfarenhet hos de anställda visserligen är en fördel för internationella nya företag, men bara till en viss gräns. När anställda har väldigt lång gemensam internationell erfarenhet riskerar den att snarare bli ett hinder, eftersom man då tenderar att göra som man alltid gjort istället för att utveckla nödvändiga nya arbetssätt, säger Giuseppe Criaco.

Avhandlingen visar också att överlevnaden hos nya verksamheter påverkas av en kombination av vilken tidigare branscherfarenhet de anställda har och hur teknikintensiv den nya branschen är. För nya företag som verkar i en teknikintensiv bransch är det en fördel om de anställda har erfarenhet från just den branschen. Om ett nytt bolag däremot verkar i en mindre teknikintensiv bransch är det istället en fördel om de anställda har erfarenhet från olika typer av branscher.

- Mina resultat bidrar med viktiga insikter för den som överväger att starta eller investera i ett nytt företag. Till exempel bör grundare av nya verksamheter tänka på att skaffa sig affärspartners eller anställda som har ett visst slags erfarenhet, och även fundera på hur denna tidigare erfarenhet passar in i det nya företagets sammanhang, menar Giuseppe Criaco.

Nu hoppas han att forskare inom entreprenörskap ska väga in vikten av de förutsättningar som råder vid grundandet av nya företag, och att de kommer att bygga vidare på hans forskning genom att undersöka andra förutsättningar än de han själv har tittat på.

Giuseppe Criaco försvarade framgångsrikt sin avhandling “Founding conditions and the survival of new firms: An imprinting perspective on founders, organizational members and external environments” den 14 oktober vid Jönköping International Business School, Jönköping University. Fakultetsopponent var professor Harry Sapienza, University of Minnesota.

Du hittar hela avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

2016-10-18