Lyckat Fightlab med fokus på teknik för äldre

I december höll JU tillsammans med Science Park en workshop med Fightlab i Stockholm för att ta fram idéer inom geronteknologi.

2016-12-20