Nytt forskningsprojekt om ägarskap

JIBS + HLK fasad mot söder

Vad orsakar ägarförändringar i ägarledda aktiebolag? Hur påverkas företagets utveckling och fortlevnad av förändringar i ägarkretsen? 

Det ska Kajsa Haag och Massimo Baú vid Jönköping International Business School, samt Hanna Almlöf vid Linköpings Universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt vid forskningscentret CeFEO.

Forskarna har fått 2,5 miljoner i bidrag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse/Tore Browaldhs Stiftelse för att arbeta med projektet i tre år, med start i januari 2018.

Den stora majoriteten av aktiebolagen i Sverige är enmansföretag, kompanjonsföretag eller familjeföretag, där aktieägarna har ett stort inflytande över verksamheten. I sådana företag är det viktigt att samarbetet mellan aktieägarna fungerar, och de är extra känsliga för förändringar i maktbalansen mellan ägarna, eller om fler ägare tillkommer.

Genom att studera ägardynamikens orsaker, verkan och reglering ur både ett företagsekonomiskt och ett rättsvetenskapligt perspektiv ska projektet öka kunskapen om hur ägarförändringar påverkar hur företagen utvecklas och överlever.

Forskarna ska undersöka vad som orsakar ägarförändring, till exempel konflikter, dödsfall, skilsmässa eller försäljning, vem som tar över aktierna och hur förändringen påverkar företaget. Med ökad kunskap om ägardynamik i ägarledda aktiebolag kan de utvärdera om lagstiftningen underlättar för aktieägarna eller om det finns behov av förändringar i regelverket.

2017-09-20