Förbättrad tillgänglighet förbättrar den regionala utvecklingen

Den 29 september försvarade Therese Norman sin avhandling om hur förbättrad tillgänglighet av transporter, humankapital och jobb kan påverka den regionala utvecklingen.

Avhandlingen inom nationalekonomi handlar om hur förbättringar av transportsystemet och tillgång till humankapital, arbete och marknaden påverkar regional utveckling i form av till exempel minskad arbetslöshet och tillväxt av näringsliv.

Två av doktorsavhandlingens fyra vetenskapliga artiklar fokuserar på partihandelssektorn. När internet bredde ut sig trodde många att partihandlare mer eller mindre skulle försvinna ur ekonomin eftersom det inte längre skulle behövas en mellanhand mellan detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

– Men trots internets intåg har vissa delar av partihandeln växt kraftigt de senaste 25 åren. En förklaring till detta är en större tillgång till högutbildad personal vilket leder till att partihandlare kan ta till sig ny kunskap som internet erbjuder. På så vis inte bara överlever partihandlarna utan till och med frodas, säger Therese Norman.

Resultaten i avhandlingen visar också att förbättringar i transportsystem leder till minskad arbetslöshet.

– Effekten avtar dock för personer med högre utbildning, förklarar Therese Norman. Ju högre utbildning en person har, desto mindre påverkar förbättringar i transportsystemet om personen är arbetslös eller inte.

I framtiden kan kunskapen från Therese Normans forskning användas när regioner vill räkna på till exempel transportinvestering.

– I nuläget räknas inte effekten på arbetslöshet eller nyföretagande med, men mina resultat kan bli ett komplement när regioner räknar på kostnader och nytta för investeringar i transportsystem. Forskningen kan därmed leda till att skattepengar används mer effektivt och bidrar till investeringar som skapar jobb och effektiviserar marknadsekonomin, säger Therese Norman.

Therese Norman försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Transport accessibility, wholesale trade and spatial development” fredagen den 29 september.

Länk till avhandlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-10-05