Fem nya forskningsprojekt i samverkan med näringslivet

Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, SPARK, fortsätter verka för stärkt konkurrenskraft hos regionens och Sveriges tillverkningsföretag. I början av nästa år startar fem nya forskningsprojekt med finansiering från KK-stiftelsen.

Syftet med SPARK är att bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska företag genom att stödja dem i utvecklingen av produkter och processer med ett större kunskapsinnehåll. Miljön utvecklas i samverkan med KK-stiftelsen, och är en långsiktig satsning mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

I förra veckan beslutade KK-stiftelsen att Jönköping University får medel för de fem forskningsprojekt inom SPARK som lärosätet sökt finansiering för inför 2018. Samtliga projekt bygger på ett nära samarbete med näringslivet. I projekten deltar sammanlagt 18 företag, varav nästan hälften är hemmahörande i Jönköpingsregionen.

­– Vi är mycket glada för det fortsatta förtroende som KK-stiftelsen ger Jönköping University och SPARK. De nya projekten innebär ytterligare möjligheter för oss att tillsammans med företagen ta fram ny kunskap som stärker näringslivet och vår region. Varje projekt bidrar också till att utveckla högskolans kompetens och utbildningsverksamhet, säger Mats Jackson, programchef för SPARK.

De nya projekten spänner över ett brett område och tar upp flera aktuella utmaningar som svensk industri står inför. Projektet InnOvate kommer till exempel att studera förutsättningar för hur tillverkande små och medelstora företag kan arbeta med förnyelse och innovation samtidigt som man upprätthåller en effektiv och konkurrenskraftig produktion.

I ett annat projekt, som fått namnet TopCut, vill forskarna och deras samarbetspartners från industrin effektivisera processen för så kallad strukturoptimering, en metod som många företag använder för att skapa lättare och starkare produkter och på samma gång minimera materialåtgången.

– För svensk industri idag är ständig kunskapsutveckling och innovation nödvändiga konkurrensmedel. Den här typen av forskningsprojekt, som görs i samproduktion, ger direkt nytta för företagen samtidigt som de stärker forsknings- och utbildningsmiljöerna på lärosätena, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen går in med drygt 19 miljoner kronor fördelat på de fem projekten. De medverkande företagen i varje projekt avsätter resurser i form av arbetstid och bidrar tillsammans med lika mycket som KK-stiftelsen.

För mer information, vänligen kontakta Mats Jackson, tel. 036-10 10 96, e-post mats.jackson@ju.se.

2017-12-20