Lär av barnen! –Monica Nilsson i Förskoletidningen

Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation

I senaste numret av Förskoletidningen medverkar Monica med en artikel om förskolepedagogers deltagande i barns lek.

Läs hela artikeln på Förskoletidningens webbplats.

2018-03-23