Docentföreläsning av Ulrika Lindmark om hälsofrämjande arbete inom tandvården

Fredagen den 19 oktober håller Ulrika Lindmark sin docentföreläsning med titeln ”Hälsofrämjande arbete inom tandvården - ensam är inte stark”. Ulrika är den första docenten i regionen med en bakgrund som tandhygienist.

I filmen ser ni Ulrika Lindmark berätta om sin forskarbakgrund. Hon berättar också mer om vad hennes docentföreläsning kommer att handla om och varför just detta ämne är viktigt att prata om och forska kring.

- I det hälsofrämjande arbetet för den generella hälsan är det viktigt att tänka att tandvården är en del av den totala hälsovården. Det finns många gemensamma risk- och friskfaktorer som är viktiga både för den allmänna hälsan och för mun- och tandhälsan, säger Ulrika Lindmark. Ett exempel är kost. De val vi gör när vi äter kan påverka både den allmänna hälsan och mun- och tandhälsan. Därför är det viktigt att vi samarbetar när det gäller det hälsofrämjande arbetet, för vi har så många gemensamma faktorer att jobba med - vilket vi alla vinner på.

Platsen för docentföreläsningen är Forum Humanum och tiden är klockan 14.00 till 15.00.

Välkomna!

2018-10-18