Ny docent med fokus på hur skola och undervisning ser ut när den upplevs som meningsfull 

Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, ger oss en inblick i sina forskningsfält och ämnet för sin docentföreläsning: ”Skolidentitet & Omställningstid – Att motivera när ingen motivation finns”.

Martin Hugo

Martin Hugo, docent i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Vad har du för forskningsbakgrund?

Jag disputerade med avhandlingen ”Liv och Lärande i gymnasieskolan” 2007. Därefter har jag under fyra år forskat om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar. De senaste åren har jag arbetat med tre mindre forskningsprojekt, två handlar om anpassade utbildningar för unga vuxna med diagnosen högfungerande autism och ett forskningsprojekt handlar om barn och ungdomar som är inskrivna för öppenvårdsbehandling på Mini-Maria mottagningar och samtidigt går i skolan.

Varför är du intresserad av det här området?

Det gemensamma i alla mina forskningsprojekt som jag är intresserad av är hur skola och undervisning ser ut när den upplevs som meningsfull för elever som skolan tidigare har misslyckats med att möta.

Varför har du valt att bedriva din forskning vid HLK?

Jag är tillsvidareanställd på HLK och disputerade inom ramen för vår forskarskola.

Vad handlade din docentföreläsning om?

Skolidentitet & Omställningstid – Att motivera när ingen motivation finns

Varför är detta ett viktigt ämne att tala om?

För att det är många elever som far illa och blir marginaliserade i utbildningssystemet.

Vad betyder det för dig att bli docent?

Förhoppningsvis en del nya spännande arbetsuppgifter och betydligt större chanser att få forskningsmedel vid forskningsansökningar i framtiden.

Martin Hugo höll sin docentföreläsning, ”Skolidentitet & Omställningstid – Att motivera när ingen motivation finns” fredagen den 5 april vid HLK.

2019-04-08