Förbättrad kunskap om den metalliska grundmassan hjälper miljön

I sin doktorsavhandling The role of primary austenite morphology in cast iron från Tekniska högskolan, Jönköping University, har Juan-Carlos Hernando utökat vår kunskap om hur sambandet mellan den metalliska grundmassan och de mekaniska egenskaperna kan användas för att optimera gjutkomponenter.

Gjutjärnsprodukter används i många industriella applikationer, till exempel lastbilsmotorer. Materialet (gjutjärn) bildas huvudsakligen av en metallmatris (järn) med inbäddade grafit (kol) partiklar. Den metalliska grundmassan är huvuddelen av metallmatrisen, och dess form är avgörande för materialets mekaniska egenskaper.

Den lokala stelningstiden varierar med olika tjocklek på såväl gjutstycke som formmaterial vilket ger stora variationer i mikrostrukturens grovlek. Denna mikrostrukturvariation leder till väsentliga skillnader i mekaniska egenskaper inom ett gjutstycke med komplex geometri.

– Detta arbete ökar vår förståelse av rollen som primär metallisk grundmassa i gjutjärn genom att visa effekten av dess form, grovlek och mekaniska egenskaper, säger Juan-Carlos Hernando.

Att förbättra kunskapen om den metalliska grundmassan i gjutjärn hjälper oss att skapa mer exakta modeller för att förutsäga materialets produktion och egenskaper. Detta kommer till exempel att hjälpa bilindustrin att skapa komponenter till motorer av starkare material med lättare konstruktioner som uppfyller miljöregler om utsläpp och genererar mindre avfall under produktionen.

Här finns avhandlingen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juan-Carlos Hernando

2019-05-21