Docentföreläsning på JTH om digitalisering i byggandet

Den 21 oktober har universitetslektor Peter Johansson docentföreläsning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Han kommer bland annat att prata om utmaningen med att använda digital teknik för utformning av byggnader.

- Nuvarande utveckling med alla smarta produkter/byggnader/städer med mera kommer ge tillgång till väldigt mycket och helt nya typer av data. Den stora utmaningen är att ta fram metoder för att kunna nyttja denna data, säger Peter Johansson universitetslektor i byggnadsteknik på JTH.

Datorbaserade simuleringar

Föreläsningen har rubriken ”Human-, Product-, Enviromental- and Building Information Management. Why we need it and how to get it”. Peter Johansson kommer att presentera hur simuleringsdriven design kan användas för att göra byggnader så bra som möjligt. Han understryker att datorbaserade simuleringar av byggnader har utvecklats mycket de senaste åren, inte minst tack vare användningen av Byggnadsinformationsmodeller (BIM).

"Utformas mer optimalt"

- Det har gjort att det nu är praktiskt möjligt att simulera både ekonomiska värden (exempelvis produktionskostnad), ekologiska värden (exempelvis energiförbrukning och koldioxidutsläpp) och sociala värden (exempelvis visuell och termisk komfort). Genom att kombinera dessa simuleringar kan en byggnad utformas mer optimalt för dem som kommer äga och använda byggnaden, säger Peter Johansson.

Brist på information en stor felkälla

Han kommer även att prata om varför information om miljön, tillverkade produkter och mänskligt beteende samt mänskliga preferenser måste införlivas i BIM.

- All denna information behövs. Bristen på information har ofta stor påverkan på simuleringsresultaten och beslutsunderlaget. Till exempel så är brist på information om slutanvändarnas och slutprodukternas beteende en stor felkälla vid simulering av energiförbrukning, säger Peter Johansson.

Vad ser du fram emot med föreläsningen?

- Jag hoppas att med mitt perspektiv kunna så ett litet frö som kan leda till att vi får till ett ännu bättre samarbete på JTH och JU. Det görs mycket intressant forskning här.

Peter Johanssons docentföreläsning hålls mellan klockan 11-12 den 21 oktober i sal E1419 på JTH.

2019-10-17