Peter Johansson: "Sociala aspekter viktiga i simuleringar"

Simuleringar med hjälp av digitala modeller ger stora fördelar vid utformning av byggnader, speciellt om man tar hänsyn till sociala aspekter.

Det framhöll Peter Johansson under sin docentföreläsning på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Hans ansökan och föreläsning godkändes och han kan numera titulera sig docent.

Peter Johanssons docentansökan har granskats av två sakkunniga som gjort utlåtanden om denna. Utifrån deras utlåtanden samt Peter Johanssons föreläsning blev han godkänd av Forskarkollegiets presidium.

Utvecklingen av datorbaserade simuleringar av byggnader har tagit stora kliv framåt de senaste åren mycket tack vare användningen av Byggnadsinformationsmodeller (BIM). På gott och ont. Tekniken har många fördelar, men kan även leda till sämre byggnader genom att vissa värden (som energiförbrukning) får större betydelse än andra (som visuell komfort). Det menar Peter Johansson, universtitetslektor i byggnadsteknik och nybliven docent i ICT-BIM i byggandet på JTH.

"Man tog bort ljusinsläppen"

- I ett antal projekt har man först velat ha mycket ljusinsläpp i en byggnad och satsat på stora fönster. Men då blev effekten att det blev för varmt i lokalerna sommartid, säger Peter Johansson. Han fortsätter:- Simuleringar visade att det kostade mycket energi att kyla ner lokalerna vilket gjorde att man tog bort ljusinsläppen.

De sociala aspekterna i ovan nämnda projekt framkom inte genom BIM-baserade simuleringar, vilket de mycket väl kunde ha gjort om man även hade genomfört ljussimuleringar, påpekar Peter Johansson.

"Det råder en okunskap"

- Det råder okunskap om hur komplext det är att bygga en stor byggnad som exempelvis Kulturhuset Spira är jämfört med exempelvis en bil, säger Peter Johansson. Han fortsätter: - Förutom att alla ska sitta bekvämt och se bra ska det vara fin akustik och lagom varmt både på Spira och i en bil. Dessa värden simuleras ofta i en bil, men det görs inte i en byggnad i samma utsträckning.Skillnaden är att en bil rymmer fem personer, medan Kulturhuset Spira har plats för flera tusen personer. Det gör det senare mycket mer komplicerat att bygga, konstaterar Peter Johansson.

30-tal åhörare

Peter Johanssons docentföreläsning gick under namnet ”Human-, Product-, Enviromental- and Building Information Management. Why we need it and how to get it”. Föreläsningen skedde inför ett 30-tal åhörare.

 

Läs mer om Peter Johansson här.

2019-10-23