Populärast på Vertikals 2019

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog. Här är några av inläggen från 2019 som engagerade mest.

Var sker ekonomisk tillväxt i Sverige?

Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School (JIBS), skriver om var BNP-tillväxten i Sverige sker, i vilka kommuner.

https://vertikals.se/lina-bjerke/2019/03/01/var-sker-ekonomisk-tillvaxt-i-sverige/

Bensinupproret är Sveriges ”gula västar”

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på JIBS, gör en jämförelse mellan svenska Facebook-gruppen Bensinupproret 2.0 och de franska gula västarna.

https://vertikals.se/charlotta/2019/08/05/bensinupproret-ar-sveriges-gula-vastar/

Äntligen sex i fokus!

Kristina Areskoug-Josefsson, docent i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom Hälsa och Välfärd på Hälsohögskolan, skriver om reumatism och sexuell hälsa.

https://vertikals.se/kristina-areskoug-josefsson/2019/09/09/sex/

Bör vi fördela om mer resurser till landsbygden?

1,8 extra miljarder ska fördelas om från rika till fattiga kommuner och Charlotta Mellander diskuterar om det är tillräckligt eller ens en bra åtgärd för att minska klyftan mellan stad och land.

https://vertikals.se/charlotta/2019/08/22/bor-vi-fordela-om-mer-resurser-till-landsbygden/

Mobiler i skolan – fostra istället för förbjud!

Ulli Samuelsson, universitetslektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation, argumenterar mot ett generellt mobilförbud i skolorna – och hävdar att skolorna istället ska hjälpa eleverna att avväga när och hur mobilen ska användas.

https://vertikals.se/ulli-samuelsson/2019/03/04/mobiler-i-skolan-fostra-istallet-for-forbjud/

2020-02-20