Ny avhandling om arbetskraftsrörlighet i Sverige

Orsa Kekezi, doktorand på Jönköping International Business School, disputerade den 10 juni på sin avhandling Labor mobility across jobs and space

Orsa Kekezis avhandling består av fyra olika papers som tittar på olika aspekter av arbetskraftsrörlighet, särskilt med fokus på överförbarhet av specifikt mänskligt kapital och utrymmet för jobbmatchning.

Hör Orsa Kekezi berätta mer om sin avhandling i videon ovan.

Läs avhandlingen här

2020-06-15