EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan

Forskare i forskningsmiljön CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.

‘Inclusive Assessment Map – I AM’ baseras på WHO:s "International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY)", där forskare i CHILD har varit centrala vid utveckling och användning i många år.

Projektet leds från det Europeiska centret vid utbildningsstyrelsen i Wien, och utvecklas i samverkan mellan internationella experter från universitet and praktik. Resultatet av projektet kommer att bli praktiskt användbart i skolan och förväntas ha betydelsefulla implikationer för praktiker och forskare samt utbildningspolitik.

De länder som medverkar är Österrike, Sverige, Norge, Portugal, Tyskland samt Belgien och Schweiz. Flera av de medverkande forskarna har tidigare ingått både i det transatlantiska konsortiet (GEDS) där CHILD var koordinator för Europa, samt i Murinet, ett EU/Marie Curie finansierat projekt avseende forskarutbildning där CHILD ingick med doktorander vid HLK.

- Det är roligt att se hur nätverk utvecklas och lever vidare i nya former och där de yngre forskarna nu tar ledande roller. Samtidigt är det spännande att arbeta tillsammans med ledningen för skolor och lärare i flera europeiska länder som nu ingår i ett tvärvetenskapligt projekt, säger docent Lilly Augustine, som är den från CHILD som kommer att ha en nyckelroll i projektet.

CHILD:s medverkan avser alla delar av projektet, förutom fältprövningar, med ett speciellt fokus på analys av policy och utvärdering.

Kontakt: Lilly Augustine

2020-08-13