Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa

Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2020 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr.

2019 års Aktiestinsen stipendiater.

Läs om 2019 års stipendiater och deras projekt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Tillfällen för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds följande två tillfällen under hösten där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar:

  • Onsdagen den 9 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 30 september kl. 17.00-19.00

Anmälan skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan samverkanstillfället äger rum.

Kontaktpersoner

För samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan

Anita Björklund
e-post: Anita.Bjorklund@ju.se
tel: 070-826 12 50

För samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam

Monica Pärson
e-post: Monica.Parson@jonkoping.se
tel: 036-10 23 17

Lena Jönsson
e-post: Jonsson.Lena51@gmail.com
tel: 073-350 20 48

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 9 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, Dnr JU 2020/814-65

Dokument

Ansökningsblankett Word, 44.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering Word, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar Pdf, 441.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd och anvisningar Word, 36.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-08-17