Karl Hedmans äldreforskning tilldelas internationell forskarutmärkelse

För sin framstående etnografiska forskning om äldre afroamerikanska kvinnors styrkor och sårbarheter tilldelas nu Karl Hedman, lektor i socionomprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University, den ansedda utmärkelsen International Journal of Older People Nursing Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research. Forskningen som Karl Hedman har genomfört kan bidra till att förbättra stödet till sårbara äldre.

Karl Hedman

Forskaren Karl Hedman har studerat äldres styrkor och sårbarheter i den amerikanska delstaten Louisiana. Artikeln “Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana” bygger på ett 300-timmars etnografiskt fältarbete under åren 2013-2018.

- Jag utförde deltagande observationer och intervjuer med huvudsakligen 20 afroamerikanska äldre kvinnor vid ett äldreboende och två träffpunkter för äldre i Louisianas huvudstad Baton Rouge, berättar Karl Hedman.

Under fältarbetet bodde han i perioder vid äldreboendet och följde de äldres dagliga aktiviteter på äldreboendet och träffpunkterna för att undersöka de äldres styrkor, stöd och sårbarheter i vardagslivet.

- Min forskning visar på stora brister i kontinuiteten i omsorgsinsatser från hemsjukvården och att de äldre och deras anhöriga själva får ta huvudansvaret för Äldre personer i studien var beroende av äldre vänner och anhöriga, om de hade några, för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda, säger han.

En stor del avdeltagarna upplevde stora psykiska påfrestningar och hot från delstaten, som riskerade deras boendesäkerhet och omsorgskontinuitet. I slutet av datainsamlingen mottog över 37 000 äldre och funktionshindrade, inklusive deltagare i forskningsstudien, brev från Louisianas hälsodepartement som meddelade att de skulle komma att förlora sina platser på äldreboenden och sjukhem och omsorgsinsatser. Flera av dem riskerade därmed hemlöshet.

Vill du veta mer?

Kontakta Karl Hedman, telefon 036-10 11 85 eller via e-post till karl.hedman@ju.se

Via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns motiveringen till priset och ett meddelande från International Journal of Older People Nursing. 

Via den här länken Pdf, 323.4 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hela artikeln som Karl Hedman prisats för.

2020-08-20