Docentföreläsning: Jessica Elfsberg

Jessica Elfsberg
Jessica Elfsberg

Tisdagen den 15 september kl. 10.00-12.00 håller Jessica Elfsberg sin docentföreläsning ”Cast Iron Parts in Heavy Duty Vehicles’’ på Jönköping University.

Jessica Elfsberg har en doktorsexamen (PhD) från KTH och är i dagsläget anställd på Scania CV AB där hon arbetar med utveckling av gjutna material för tunga fordon och motorer.

– Gjutjärn har använts i några tusen år. Ofta i applikationer utan så stora krav på hållfasthet. Jag vill visa att gjutjärn är ett avancerat, väldigt komplicerat, material som erbjuder många möjligheter, säger Jessica Elfsberg.

– Min föreläsning kommer handla om hur gjutjärn används i våra produkter. De olika komponenterna utsätts för väldigt olika påfrestningar som höga respektive låga temperaturer, växlande höga mekaniska laster samt korrosiva miljöer. Materialegenskaperna hos gjutjärn varierar med kemisk sammansättning och tillverkningsprocesser. Jag kommer att visa några exempel på vilka slags gjutjärnsmaterial som väljs för olika förhållanden, säger Jessica Elfsberg.

I konstruktionsprocessen ökar behovet av pålitliga materialmodeller för att kunna dimensionera komponenterna och prediktera deras livslängd. Allra helst ska materialmodellerna baseras på materialens uppbyggnad. I det långsiktiga samarbetet som bedrivs mellan tung svensk fordonsindustri bl a Scania CV AB och Jönköping University är ambitionen att utveckla och validera sådana modeller. Ytterligare en aspekt är att gjutgods alltid innehåller defekter som påverkar godsets hållfasthet. Med hjälp av etablerade brottmekaniska modeller har ett enkelt verktyg för att bedöma hur stor påverkan defekter av olika storlek har på hållfastheten tagits fram.

– Jag önskar att min forskning kan bidra till att den tunga fordonsindustrin använder det bästa möjliga materialet för respektive applikation, säger Jessica Elfsberg.

I framtiden kommer Jessica Elfsberg fortsätta sitt arbete på Scania CV AB. I tjänsten ingår det långsiktiga forskningssamarbetet med Avdelningen för Material och Tillverkning vid Jönköping University samt styrelseuppdrag för branschorganisationen Gjuteriföreningen.

Jessica Elfsbergs docentföreläsning hålls den 15 september mellan kl 10.00-12.00 i B3051, hus B (JIBS).

Kontakt

jessica.elfsberg@scania.com

2020-09-14