Fokus på amerikanska presidentvalet

Kvinna med amerikanska flaggan runt axlarna

Två av Jönköping Universitys forskare har bloggat om olika aspekter på det amerikanska presidentvalet på bloggplattformen Vertikals.

Anders Dybelius, universitetslektor i historia har skrivit om varför USA:s presidenter är så gamla, med en historisk återblick.

https://vertikals.se/hlk-guestblog/2020/11/02/varfor-ar-usas-presidenter-sa-gamla/

Charlotta Melander, professor i nationalekonomi, har tittat på det amerikanska valet hur flera olika perspektiv som till exempel hur ser skillnaderna mellan stad och landsbygd ut i USA? Hur ser prognoserna inför presidentvalet ut i mer respektive mindre religiösa stater ut? Hur ser skillnaderna i inkomst, utbildningsnivå och yrken ut?

https://vertikals.se/charlotta/kategori/usa-valet/

Kontakt

Anders Dybelius, anders.dybelius@ju.se, 036 - 10 14 65

Charlotta Mellander, charlotta.mellander@ju.se, 036 - 10 18 05

2020-11-02