Ny podcast diskuterar social innovation och hållbart företagande

Media, Management and Transformation Center (MMTC) vid Jönköping International Business School (JIBS) har lanserat en ny podcastserie som sammanför forskare och utövare för att prata om nyckelfrågorna i övergången till en cirkulär ekonomi.

Wind turbines in a field against a blue sky.

Den nya podcast-serien - Sustainable Business Talks - samlar akademiker från olika forskningsområden inom social innovation och hållbarhet och hållbarhetsorienterade företagare, för att diskutera de stora utmaningarna och framtida möjligheterna med att övergå till en cirkulär ekonomi.

Ett fokus i podcasten tittar på vilka typer av sociala innovationer utöver ny teknik som behövs för att främja ett mer hållbart konsumentbeteende.

Vad är en cikulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi är ett avsteg från den linjära ekonomiska modellen där vi utvinner naturresurser, producerar, konsumerar och sen slänger. Det är istället en modell för produktion och konsumtion som innebär att man minskar avfallet till en minimi-nivå. När en produkt når slutet av sin livstid behålls dess material när det är möjligt inom ekonomin. Materialet kan då på ett produktivt sätt återanvändas flera gånger om, vilket skapar ytterligare värde.
(källa: Europaparlamentet)

Podcasten programleds av Dr Ulla Saari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., biträdande professor i hållbart företagande vid JIBS och MMTC forskare. Såhär förklarar hon de viktigaste målsättningarna för podcasten:

- Målet är att på ett informellt sätt diskutera hur olika företag omvandlar sina strategier och strävar efter att stödja och genomföra social innovation. Vad behöver de tänka på när de utvecklar sina affärsmodeller, processer, produkter och tjänster? Det är också vårt mål att inspirera affärsutvecklare inom företag att vidareutveckla mer hållbara affärsidéer och främja social innovation. Längs vägen hoppas vi kunna upptäcka praktiskt relevanta forskningsfrågor som kan hjälpa oss akademiker att fokusera på nyckelfrågorna i övergången till cirkulär ekonomi.Läs mer på Sustainable Business Talks webbsidan (på Engelska).
2020-11-17