Forskningsprojekt med Östersjöregionens åldrande befolkning i fokus

Förra året bjöds professor Anita Björklund Carlstedt, på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, in som en av flera experter till projektet for Sustainable Working Life (SWL). Nio länder runt Östersjön är involverade i projektet som drivs av Baltic Sea Labour Forum och är bekostat av Europeiska Socialfonden (ESF). Nu har projektet kommit en bit på vägen och deras första så kallade ”policy briefs” har offentliggjorts.

Det övergripande syftet med projektet är att försöka påverka makthavare och organisationer att förbättra arbetslivsförhållandena och möjliggöra livslångt lärande i länderna i Östersjöregionen. Genom att skapa system och policys för en äldre arbetskraft avser projektet att främja aktivt åldrande och anställningsbarhet.

Fakta policy breifs
En policy brief är ett målgruppsanpassat dokument som innehåller information om forskningsresultat tillsammans med en strategisk vägledning om hur dessa resultat kan tolkas och tillämpas.

Anita Björklund Carlstedt är inbjuden som en av flera experter, i temagruppen ”Age Management and Working Conditions”.

- Det är ett oerhört viktigt projekt sett ur många synvinklar, men främst genom de gemensamma utmaningar länderna står i genom den demografiska utvecklingen, där aktivt åldrande och livslångt lärande kommer att vara två avgörande komponenter för att klara samhällsekonomin. Projektet ligger också helt i linje med min pågående forskning om hur ett förlängt och hållbart arbetsliv uppnås, vilket känns extra spännande, säger hon.

Projektet har under 2020 och 2021 presenterat ett flertal ”policy briefs” på olika teman, till exempel åldersdiskriminering, genusperspektiv och förmågan att använda digital teknik och kommunikationsverktyg. De finns tillgängliga att ta del av på Baltic Sea Labour Forums hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2021-02-18