Skillnader i uppfattningen om vad karriär innebär

Vad innebär egentligen ordet ”karriär” och betyder det samma sak för en arbetsgivare som en medarbetare? Ingela Bergmo-Prvulovic, universitetslektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, har forskat kring detta.

Ingela Bergmo-Prvulovic

Ingela Bergmo-Prvulovic, universitetslektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University

Tidningen Akavia Aspekt publicerade den 11 mars en intervju med Ingela Bergmo-Prvulovic där hon berättar om att olikheterna i hur arbetsgivare och medarbetare ser på vad begreppet ”karriär” har skapat en obalans i arbetslivet.

– Arbetsgivare satsar gärna på medarbetares kompetensutveckling och ser det som en del av karriären. Men om kompetensen sedan inte tas tillvara eller erkänns på något sätt, eller om arbetstagaren tror att den automatiskt leder till högre lön eller position, kan det uppstå besvikelse när den inte gör det, säger Ingela Bergmo-Prvulovic i tidningsintervjun.

Läs hela intervjun här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-03-11