ESRAD International Conference

Vuxnas utveckling och lärande är fokus för en forskningskonferens 23-25 april.

Forskningen fångar hur människor utvecklas i olika livsfaser såsom övergången från ungdomar till vuxen till ålderdom, men även för att lösa utmaningar vad gäller ledarskap eller hållbarhetsfrågor. En central inriktning är den forskning som visar att vuxna utvecklar allt mer komplexa förhållningsätt till sig själva, andra och världen. Forskningen inkluderar även komplexitet, visdom, kognitiv och moralisk utveckling, vuxenutbildning, samhällelig utveckling. Konferensen är en blandning mellan föreläsningar, presentationer, posters, diskussioner och workshops. Konferensen är gratis för studenter under lördagen och söndagen.

Värdar är Jönköping Academy tillsammans med Encell. Konferensen skulle ägt rum fysiskt i Jönköping våren 2021, men nu är den helt online.

https://www.europeadultdevelopment.org/conferences-online-2021.html

2021-03-15