Två nya avhandlingar från Tekniska högskolan

Tim Heikkinen och Roaa Salim på Tekniska högskolan vid Jönköping University (JU) har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar.

Tim Heikkinen disputerade den 25 februari på sin avhandling "Extended product models supporting multidisciplinary design automation".

Avhandlingen består av sju olika forskningspaper som tittar närmare på så kallad "design automation" (DA). För att stödja ett framgångsrikt genomförande och hantering av DA-system fokuserar avhandlingen på att förstå hur digitala produktmodellkomponenter är, och hur de kan, och till viss del bör, utvidgas för att konkretisera relationer mot och mellan designtillgångar från olika verktyg och discipliner. Avhandlingen består av intervjuer med svenska industriföretag, tekniska bedömningar, litteraturgranskningar och prototyputveckling. Dessa resulterar i en ökad förståelse och därmed utvecklat ramverk som belyser olika aspekter rörande val och utveckling av så kallade "extension techniques".

Opponent var professor Chris McMahon från University of Bristol.

Läs avhandlingen på DiVA

Roaa Salim disputerade den 12 mars på sin avhandling "Exploring the Content and Process of Automation Decisions in Manufacturing System Development Projects - A Study in the Swedish Wood Products Industry".

Avhandlingen bidrar med ökad kunskap om innehåll och process för automationsbeslut i utvecklingsprojekt för produktionssystem inom trämanufaktursindustrin. Studier om automationsbeslut som tagits under utformningen av produktionssystems ur ett produktionsstrategiskt perspektiv har producerat en uppsättning vägledande förslag. Dessa inkluderar identifiering av aspekter som bör beaktas när automationsbeslut fattas. Vidare,
genom att studera processen som leder till automationsbeslut under utformningen av produktionssystem, exemplifieras potentiella fallgropar för trämanufaktursindustrin och olika taktiker som kan användas för att stödja beslutsfattande relaterat till automation föreslås. Slutligen utvidgaravhandlinge den nuvarande förståelsen om produktionssystem inom trämanufaktursindustrin genom att presentera drivkrafterna och utmaningarna för automatisering av produktionen.

Opponent var professor Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå Tekniska Universitet.

Läs avhandlingen på DiVA.

2021-03-18