Årets inspiratör inom Sömn och hälsa

Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk sjuksköterskeförening har i år på World Sleep Day den 19 mars tilldelat Marcus Gustafsson, adjunkt vid Hälsohögskolan, Jönköping University, utmärkelsen ”Årets inspiratör”.

Marcus Gustafsson med diplom och blommor

Under vecka 11 har Nätverket Sömn och Hälsa tillsammans med Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) anordnat Sömnveckan, med seminarier om aktuell sömnforskning. Sömnveckan avslutades fredagen 19 mars, på World Sleep Day, med bland annat tillkännagivandet av utmärkelsen ”Årets inspiratör”. Utmärkelsen gick i år till Marcus Gustafsson, adjunkt vid Hälsohögskolan och specialistsjuksköterska inom anestesi och ambulanssjukvård.

Motiveringen lyder:

”Marcus Gustafsson, Specialistsjuksköterska inom Anestesi & Ambulans, Adjunkt vid Hälsohögskolan i Jönköping, tilldelas utmärkelsen Årets inspiratör för initiativet att implementera simulering genom relativt enkla medel av omvårdnad på natten i sjuksköterskeprogrammet ”Natt på kliniskt träningscentrum (KTC)”. Genom denna simulering vidgas studenternas perspektiv avseende att omvårdnad bedrivs 24 h om dygnet och väcker studenters intresse att lära mer och fördjupa sina kunskaper inom området sömn.”

- Jag har helt enkelt länge velat tydliggöra för studenterna på sjuksköterskeprogrammet att vårt yrke är ett dygnet-runt arbete. Jag undervisar i huvudsak på vårt Kliniska träningscenter (KTC) på hälsohögskolan. Där håller vi på med undervisning, träning och examinationer av praktiska moment. För att sedan sätta dessa moment i sitt sammanhang utför vi tillsammans med studenterna simulerade vårdsituationer, säger Marcus Gustafsson.

Marcus Gustafsson har till exempel mörklagt en sal där fyra patienter, oftast vårddockor/simulatorer, befinner sig och sen informerat studenterna om att klockan är 02.00 på natten. Kontroller utförs sen på en patient i salen som är inlagd för en skallskada, bland annat så kontrolleras vakenhetsgraden. Den aktuella patienten har en hörselnedsättning och använder hörapparater på dagtid, men inte på natten. Hur påverkar det arbetssättet och kommunikationen? Och hur påverkar det den aktuella patientens och de andra patienternas möjlighet till läkande sömn?

- Detta ber jag att studenterna att reflektera över. Momenten som skall utföras är exakt de samma som på dagen men miljön är förändrad. Tilläggas bör också att studenterna innan denna simulering har fått ta del av en sömnföreläsning av en kollega som i sin forskning tittar på sömnproblematik och har spetskompetens inom området, säger han.

Marcus Gustafsson hoppas att kunna fortsätta med den aktuella simuleringen. Men kanske även lägga till ”nattmiljö” under andra övningar, för att studenterna ska få reflektera mer om nattarbete under utbildningen. Det är även viktigt att studenterna får kunskap om hur de själva skall få tillräckligt med vila men även för att kunna hantera att jobba natt.

Marcus Gustafsson blev glad och överraskad över priset.

- Det var mycket oväntat! Jag blev glad över att betraktas som en inspiratör, säger han.

World Sleep Day

World Sleep Day är en internationellt utlyst temadag med syfte att lyfta vikten av sömn inom många olika professioner och samhällsföreteelser, som till exempel vård, utbildning och trafik.

2021-03-19