Nytt projekt för att öka sociala innovationer i Jönköpingsregionen

Jönköping International Business School (JIBS) samarbetar med Coompanion Jönköpings Län i ett projekt som syftar till att hjälpa lokala företag att implementera sociala innovationer i sina organisationer. Som en del av projektet kommer JIBS att undersöka lokala små och medelstora företag (SMF) för att ta reda på vilka aktiviteter de redan gör och vilket stöd de behöver för att fortsätta arbeta med social innovation.

Ett litet träföretag på landsbygden som tillhandahåller sågspånavfall till ett annat företag för att använda som bränsle - detta är ett exempel på hållbarhetsåtgärder som ofta ej uppmärksammas i Jönköpingsregionen. (Bilden är generisk och inte relaterad till ett visst företag.) Kredit: Unsplash.

- Vi vill samla alla aktiviteter som redan görs och, tillsammans med vår forskningskunskap, skapa en social innovationsplattform för regionen som kan drivas på ett systematiskt och hållbart sätt, säger Duncan Levinsohn, universitetslektor på JIBS och koordinator för forskningssidan av projektet.

Mellan 2016-2020 samarbetade affärsutvecklingsföreningen Coompanion Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Jönköping University om forskningsprojektet SIRU för att skapa medvetenhet om social innovation och hur det kan gynna Jönköpingsregionen. Nu deltar JIBS än en gång i uppföljningsprojektet, SIRU 2.0, som syftar till att hjälpa regionala företag att genomföra sociala innovationsaktiviteter.

- Människor är vana vid att titta på stora företag efter storskaliga exempel på social innovation, men bra saker händer också i mindre skala, till exempel ett litet träföretag på landsbygden som tillhandahåller sågspånavfall till ett annat företag för att använda som bränsle. Eller ett företag som tar nya steg för att öka mångfalden hos personalen. När du lägger till alla dessa små innovationer kan det ha stor inverkan, säger Duncan Levinsohn.

Även om större företag kanske ”gröntvättar” sin verksamhet, gör små och medelstora företag faktiskt ofta det motsatta, enligt Duncan Levinsohn.

Universitetslektor Duncan Levinsohn är forskningskoordinatör för SIRU 2.0.

- Små och medelstora företag tenderar att ”tysta ner” sina hållbarhetsåtgärder, det vill säga de säger inte till någon att de gör det. Det leder till att missar de värdefullt stöd eller partnerskap. Om vi vill göra social innovation i regionen hållbar och långsiktig måste det samordnas mer, förklarar han.

Den första fasen av projektet kommer att vara att skapa fallstudier av små och medelstora företag i regionen som aktivt tar nya steg för att få in mer hållbarhet i sina verksamheter. Detta arbete kompletteras med en enkät, utformat i samarbete med Värnamo Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och CSR Småland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som skickas ut till cirka 150 små och medelstora företag. Enkäten kommer att fråga dem vilka nya saker de har gjort nyligen när det gäller social innovation, om de har samarbetat med andra och om det finns något som hindrar dem från att göra mer.

- Små och medelstora företag vill vara hållbara, men det är svårt att hålla ditt företag flytande idag, särskilt under en pandemi. Hur kan de bygga upp sin verksamhet på ett bättre sätt efter Covid? Hur kan vi hjälpa dem att hitta tid för social innovation? Vad driver deras engagemang för social innovation? Deras skäl för att genomföra social innovation handlar inte alltid om slutresultatet, det handlar ofta om en passion för sitt lokala samhälle, eller kanske ett intresse för sociala frågor kopplade till personliga upplevelser. Vi måste lyssna mer på små och medelstora företag och bygga social innovation baserat på passionen från enskilda ägare och vd:ar, betonar Duncan Levinsohn.

Att hjälpa småföretag att engagera sig i hållbarhet är något som JIBS redan har åtagit sig att göra. Hösten 2021 lanserar skolan också tre kurser: Accelerating a Sustainability Transition, Omställningskraft för hållbarhet i SMEs och Sustainability and ownership - alla tre syftar till att hjälpa näringslivet och familjeföretagsägare att öka hållbarheten i sina företag.

- Vi vill göra Jönköping till den mest hållbara regionen i Sverige och i sin tur göra Sverige till en större aktör globalt. Vi kan inte förlita oss på den svenska offentliga sektorn för att uppnå detta. Småföretag spelar en stor roll i samhället, så det är viktigt att vi involverar dem, avslutar Duncan Levinsohn.

SIRU 2.0 startade i januari 2021 och kommer att pågå till april 2023. Projektet är en del av ett större tema inom forskningscentret Media, Management and Transformation Centre (MMTC) - ”SMEs and Sustainability”. MMTC-medlemmarna Guénola Nonet och Mark Edwards deltar också i projektet.

Kontakta Duncan Levinsohn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

2021-06-04