"Use it or lose it - What happens when you don’t have anything to do?" - Docentföreläsning av Anne-Le Morville

Tisdagen den 22 juni kl 09.30-11.00 håller Anne-Le Morville, universitetlektor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan, Jönköping University, sin docentföreläsning "Use it or lose it - What happens when you don’t have anything to do?".

Person looking bored

Photo: unsplash.com

- Min föreläsning kommer att handla om utsatta grupper i samhället, främst asylsökande, och behovet av identitet genom arbete och dagliga aktiviteter. Jag kommer att diskutera detta på både en individuell och en samhällelig nivå, samt strukturerna som omger de utsatta grupperna, säger Anne-Le Morville.

- Det är viktigt att vi inte bara tittar på de hälsorelaterade åtgärderna i de utsatta grupperna utan också vad som framkallar utvecklingen av ohälsa. Om man är utan arbete eller andra dagliga aktiviteter som ger mening i det dagliga livet är risken för ohälsa överväldigande, fortsätter hon.

Anne-Le Morville har som en av få arbetsterapeuter arbetat med tortyröverlevande och hur utsatthet för tortyr påverkar förmågan att fungera i det dagliga livet.

- Det som slog mig var nedgången i förmågan att utföra dagliga sysslor efter bara 8-10 månader, men mycket av det hade inte bara med tortyr att göra, utan även med att inte ha något meningsfullt att göra dagligen, säger hon.

Anne-Le Morville

Anne-Le Morville

Men det är en komplex situation eftersom arbete, inte bara för asylsökande utan för utsatta grupper i allmänhet är ett problem, både på grund av lagstiftningen men också på grund av insatser som behöver byggas på behoven från både arbetsgivarna och den utsatta gruppen. Detta gäller inte bara för arbete utan utsatta grupper i allmänhet.

- För att underlätta förändringar och tillhandahålla adekvata insatser måste vi utveckla nya sätt att tänka på forsknings- och praktikprojekt och ha ett mycket mer deltagande tillvägagångssätt som inkluderar alla intressenter från början. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att stärka gruppen i fråga och ge deltagare, yrkesverksamma och forskare en riktning för att gå vidare för att genomföra förändringar, säger Anne-Le Morville.

Registrera dig till Johanna Grek (johanna.grek@ju.se) för att få en zoomlänk och lösenord till föreläsningen.

Kontakt

2021-06-16