12 miljoner från KK-stiftelsen till forskning om ledarskapsutveckling

Forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling” vid Jönköping University (JU), som samlar forskare från alla fyra fackhögskolorna, har beviljats 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen och deras program Synergi.

Blommor på JU:s campus

Hälsohögskolan i Jönköping

Fokus i projektet är hur organisationer kan arbeta mer strategiskt med ledarskapsutveckling och skapa integrerade system för detta med metoder som samverkar och skapar synergier.

Kärnfrågan är att undersöka hur organisationer kan skapa hållbara system för ledarskapsutveckling som både bidrar till att organisationer når sina mål och att de kan hantera ständiga förändringar. För att åstadkomma detta så samarbetar man med en rad företag och organisationer som har stort intresse för ledarskapsutveckling.

– Det är fantastiskt att få till så många synergier med ett projekt. Företag behöver gå från enskilda ledarkurser till robusta och hållbara system för ledarskapsutveckling. Vid JU behöver vi gå från utspridda projekt till en systematisk satsning på forskning om verksamhets- och ledarskapsutveckling vid hela högskolan. Med gemensamma krafttag bidrar vi till forskningsfronten genom att skapa spetskunskap och kompetens inom detta, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Hälsohögskolan, JU, och forskningsledare för projektet.

Projektet sker i samarbete med Akademikerförsäkring, Länsförsäkringar Jönköping, Frohe, JSC it-partner, KVM Golventreprenad, Granngården. Microsoft, Region Jönköpings län samt Trygghetsrådet TRS

– När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med ett antal företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

Förutom Sofia Kjellström är ytterligare tre forskare från JU med i projektet. Dessa är Gunilla Avby, Hälsohögskolan; Ingela Bergmo-Prvulovic, Högskolan för lärande och kommunikation samt Annika Engström, Tekniska högskolan.

Cecilia Bjursell, Högskolan för lärande och kommunikation och Daniel Pittino, Jönköping International Business School agerar som en rådgivande grupp till projektet.

Kontakt

2021-06-21