Små förändringar ger stor effekt på pensionsval

En hand som håller en penna och fyller i ett formulär.

En ny forskningsstudie visar att små förändringar i informationen till blivande pensionärer påverkar hur de väljer att ta ut sin tjänstepension och även ger en dominoeffekt på arbetsmarknaden. Johannes Hagen, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University är en av tre medförfattare till studien som är i publicerad i den högt rankade tidskriften Economic Journal.

Johannes Hagen, medlem i Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) på JIBS, har skrivit en ny artikel inom beteendeekonomi som uppmärksammar hur blivande pensionärer påverkas av hur informationen på pensionsansökningsblanketten presenteras för dem.

Några månader innan 65-årsdagen skickas information om olika alternativ för hur man får ut sin pension ut till personer som har en tjänstepension. Pensionen betalas ut ”livsvarigt” – månatliga utbetalningar som varar så länge personen är i livet – såvida man inte bestämmer sig för en tidsbegränsad utbetalning med en högre månadsutbetalning. Under de senaste åren har dessa tidsbegränsade utbetalningar, särskilt på fem år, blivit allt populärare bland nyblivna pensionärer.

Johannes Hagen och hans kollegor har studerat pensionsbolaget KPA:s ansökningsformulär. KPA förvaltar pensionen för kommun- och regionanställda. 2008 gjorde KPA en liten justering av formuläret som de skickade ut till blivande pensionärer och man lade då till ett kryssrutealternativ för en tidsbegränsad utbetalning på fem år.

Portrait Johannes Hagen

Johannes Hagen är universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och medlem i Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE).

– Det tidsbegränsade alternativet fanns redan sedan tidigare, men genom att lägga till en kryssruta för det blev det mer framträdande. Det resulterade i en ökning med 30 procentenheter bland de som valde det här alternativet, vilket var ganska överraskande. Vi visste att så kallade ”nudges” fungerar, men inte hur stor effekt de kunde ha, säger Johannes Hagen.

Tre år senare, kunde Johannes Hagen och hans kollegor studera effekten ytterligare en gång när KPA ändrade sin ansökningsblankett igen. Den här gången ersattes kryssrutan med det femåriga tidsbegränsade alternativet med en ”mellanväg” – en utbetalning på 10 år. Även denna gång ökade det ”nya” alternativet med cirka 30 procentenheter, medan andelen som valde utbetalning på fem år minskade med samma storlek. En slutsats av detta är att folk inte styrdes till tidsbegränsade utbetalningar över lag, där den kortaste är mest populär, utan mer specifikt till det alternativ som var mest framträdande på blanketten.

– Många tänker kanske inte så noga på hur de vill ha sina pensionsutbetalningar när de går i pension. Man föredrar att välja enkla och tydliga alternativ och fäster mindre vikt vid de långsiktiga konsekvenserna av sina val, säger Johannes Hagen.

Johannes Hagen hoppas att studien bidrar till en ökad förståelse för hur ”nudging” kan påverka människors val, och vikten av hur dessa alternativ presenteras i pensionssammanhang.

– Det är viktigt att studera effekterna av dessa ”nudges”. Det bästa för individen är inte alltid att ta ut så stor del av pensionen så snabbt som möjligt, även om tidsbegränsade utbetalningar kan komma till nytta för vissa. Vad som är bäst beror på vilka andra inkomstkällor man har, ens hälsostatus, förmögenhet mm, förklarar Johannes Hagen.

– Helst ska förvalsalternativet passa merparten av de blivande pensionärerna. De flesta experter är överens om att det bästa alternativet är livsvariga pensioner. Samhället har också ett intresse av att se till att pensionärer inte spenderar sin pension för tidigt, vilket är en risk med kortare utbetalningsperioder, fortsätter han.

Det ligger också i samhällets intresse att personer arbetar längre upp i åldrarna. En ”nudge” mot kortsiktiga utbetalningar kan motverka detta politiska mål genom att uppmuntra de som kanske har möjlighet att arbeta längre att gå ner i timmar eller helt gå i pension. Resultatet från studien visar att det mer framträdande femårsalternativet fick vissa individer att ersätta arbetsinkomster med pensionsinkomster efter 65-årsdagen.

– Bortsett från väl utformade förval spelar digitala verktyg en viktig roll för blivande pensionärers beslut. Det är viktigt att fundera över sin sammanvägda inkomstsituation när man fattar beslut om hur och när man ska ta ut sin pension. Samstämmig reglering och översyn av hur valen presenteras skulle också kunna vara viktiga faktorer för att hjälpa pensionärer göra smartare val, avslutar Johannes Hagen.


Mer information

Johannes Hagen är universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och medlem i Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE). Han forskar inom området samhällsekonomi med fokus på pensionssystemet och pensionsutbetalningar. Den här artikeln är en del av hans forskning inom utbetalningsbeslut i Sverige.


“A Nudge to Quit? The Effect of a Change in Pension Information on Annuitization, Labour Supply, and Retirement Choices Among Older Workers.” Johannes Hagen, Daniel Hallberg och Gabriella Sjögren Lindquist, 23 juli 2021, The Economic Journal.


The Economic Journal

The Economic Journal är en peer-reviewed akademisk tidskrift inom nationalekonomi som ges ut av Royal Economic Society (RES). The Economic Journal (EJ) publicerades första gången år 1891 och anses vara den främsta inom nationalekonomi. Tidskriften är känd världen över för sin excellens inom området. EJ publicerar artiklar inom alla nationalekonomiska områden och utkommer med åtta nummer per år.

2021-09-21