JU-forskare föreläste under Familjen Kamprads stiftelses 10-årsjubileum

Den 8–9 november arrangerade Familjen Kamprads stiftelse en utbildningskonferens och kunskapsdag i Växjö med anledningen av att stiftelsen firade 10 år. En av de åtta inbjudna forskarna och föreläsarna var Sofi Fristedt från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Bild på glad man och en kvinna på en scen.

Claes Elfsberg som modererade konferensen tillsammans med Sofi Fristedt från Hälsohögskolan.

Utbildningskonferensen i Växjö inleddes den 8 november med ett panelsamtal där att en grupp om åtta forskare presenterade sinarespektive forskningsområden och diskuterade framtida forskningsbehov tillsammans med sex ledamöter från Familjen Kamprads stiftelse. Samtalet modererades av journalisten Claes Elfsberg.

Två personer på en scen framför en stor skärm där det står familjen Kamprads stiftelse.
— Det hör inte till vanligheterna att forskare bjuds in till denna typ av dialoger, och det var väldigt uppskattat. Vi hade en mycket intressant och givande diskussion, där jag fick möjlighet att beskriva betydelsefulla kunskapsgap inom mitt forskningsområde gällande digital teknik för äldre personer och inom vården och omsorgen av äldre. Digital teknik både underlättar och utmanar oss som användare. Det är ett problem, men också förvånande att de primära användarna av välfärdsteknik, det vill säga äldre personer och vård- och omsorgspersonal, inte involveras från början i utvecklingen av dessa verktyg, berättar Sofi Fristedt.

Den 9 november hölls en kunskapsdag, då forskarna fick ge sina respektive föreläsningar vid tre tillfällen framför en publik om sammanlagt 300 personer. Sofi Fristedts föreläsning handlade om användarperspektivet på välfärdsteknik för äldre och tog upp just hur man i framtiden bör utveckla den tillsammans med äldre personer och deras vård- och omsorgspersonal.

Program för dagen samt citat om framtiden från Ingvar Kamprad
— Det finns ett stort intresse för området, och flera av åhörarna beskrev utmaningar med att använda digital teknik i sitt yrkesliv kopplat till bland annat integritet och sårbarhet, och inte minst användarvänlighet. Det finns en uppsjö av olika tekniska lösningar, men de är inte alltid utvärderade för rätt målgrupp. Därför finns det många frågor om hur man ska tänka för att välja rätt verktyg, då utbudet och valmöjligheterna ofta är större än resurserna som ska finansiera tekniken, berättar Sofi Fristedt.

Målgruppen för föreläsningarna var främst personal inom särskilda boenden och hemtjänst i Småland, men också representanter från pensionärsföreningar respektive verksamhetsutvecklare på kommuner och civilsamhället. Kunskapsdagen avslutades med ett panelsamtal där de forskare som föreläst under dagen deltog. Samtalet fokuserade på deras respektive forskningsområden ur ett praktiknära perspektiv, även det modererades av Claes Elfsberg.

Läs mer om Sofis forskning inom projektet GenerationTech som belyser tre generationers attityder till teknik för aktivt och hälsosamt åldrande och projektet Welfare@home som finansieras av Familjen Kamprads stiftelsen och bygger på GenerationTech genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det kommer inom kort att gå att ta del av Sofi Fristedts föreläsning om välfärdsteknik för äldre och panelsamtalet från Familjen Kamprads stiftelses kunskapsdag, när materialet finns på plats uppdateras den här artikeln med länkar till föreläsningarna.

2021-11-11