Professor Sangeeta Bagga-Gupta gästredaktör för ansedd tidskrift

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik med tvärvetenskaplig bakgrund vid Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University, är gästredaktör för det nya dubbeltemanumret av den ansedda internationella forskningstidsskriften Bandung: Journal of the Global South.

Hela numret har sin bakgrund i det långsiktiga tvärvetenskapliga arbetet som byggts upp sedan 90-talet i forskningsmiljö CCD, Communication, Culture and Diversity som sedan 2016 finns på HLK. Dubbelnumret består av tolv artiklar och en introduktion på temat Languaging, Diversity and Democracy. Contemporary issues of participation and ways-of-being. Tematiken bygger på den internationella MuDD-konferensen (Multilingualism, Diversity and Democracy) som anordnades av CCD på HLK med stöd av Vetenskapsrådet våren 2019. Hela numret publiceras, tack vare CCD-resurser, som open access, det vill säga att det finns tillgängligt digitalt och gratis för alla.

Ett fyrtiotal forskare från världens alla kontinenter har bidraget som författare och granskare till detta dubbeltemanummer. Utöver CCD-forskare från HLK – Sangeeta Bagga-Gupta, Ylva Lindberg och Maria Bäcke som bidragit med artiklar – har tematiken behandlats av ytterligare ett femtontal seniora och juniora forskare från nord-syd och ost-väst. Studierna bidrar på olika sätt till frågor om lärande och kommunikation inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

- Arbetet med detta dubbeltemanummer har tagit nästan tre-år. I dagens publiceringshets och publiceringskrisläget är det viktigt att stanna upp och fråga oss själva om varför vi publicerar oss, om och på vilket sätt vi inkluderar - och exkluderar - olika perspektiv inom olika forskningsområden. På vilket sätt vi inkluderar - och exkluderar - kollegor från olika delar av världen, vem eller vilka har makt att göra detta, med mera, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

- Utöver dessa typer av obekväma frågor som vi måste börja ställa oavsett vilka forskningsområden vi är verksamma inom reflekterar jag över språkets hegemoni i dagens digitala tillvaro i numrets introduktion. Vilka språk vi väljer att språka i, i våra egna publikationer. Vilka enfaldiga - alternativt mångfaldiga - perspektiv vi tillåter avgränsa - alternativt berika - oss, har betydelse för frågor om Languaging, Diversity and Democracy. Det är dessa typer av kritiska frågor som utgör Contemporary issues of participation and ways-of-being, fortsätter Sangeeta Bagga-Gupta.

Här kan du läsa numret

Om tidskriften Bandung: Journal of the Global South

Bandung: Journal of the Global South är en tvärvetenskaplig tidskrift inom humaniora och samhällsvetenskap och tillhandahåller en akademisk och politisk plattform för forskare och praktiker att utveckla nya teoretiska perspektiv, dela forskningsresultat och utbyta kunskapsidéer. Dessa grundas på eller tar utgångspunkterna i de komplexa postkoloniala landskapen hos människorna i olika världsdelar, inklusive antikoloniala-, dekoloniala- och sydperspektiv. En viktig utgångspunkt för tidskriften är att ge erkännande för att möjliggöra synliggörande av maktstrukturer och identifikation för marginaliserade människornas egna vägar och strategier för utveckling och avkolonisering. Tidskriften gavs ut tidigare av det vetenskapliga förlaget Springer och idag av Brill Academic Publishers.

2022-03-07