Internationella forskare samlades för Image Schema Workshop

Den 24-25 mars stod Jönköping AI Lab (JAIL) på Tekniska Högskolan, Jönköping University, värd för workshopen The Sixth Image Schema Day där forskare från hela Europa inom områden som konst, design, robotik och datavetenskap deltog. Ämnet var Image Schemas – ett slags kognitiva pusselbitar som hjälper oss att organisera och förstå den fysiska världen. Det var första gången workshopen hölls i Sverige och syftet var att nätverka och presentera forskning samt hitta nya samarbeten för framtida forskning.

Meeting room with a long table and a large screen at one end. Researchers are sitting around the table and one is standing up giving a presentation.

Maria Hedblom, en av arrangörerna av Sixth Image Schema Day workshop, välkomnar de forskare som rest till Jönköping från olika länder i Europa för att dela sin forskning om ämnet "image schemas".

Den sjätte upplagan av the Image Schema Day hölls på JU:s konferenscenter Mariedal och arrangerades av Tekniska Högskolans forskningsmiljö inom AI, JAIL. Under två dagar presenterade internationella forskare från flera discipliner och karriärsnivåer sin forskning och diskuterade "Image Schemas".

Definierade som konceptuella mikromönster, används image schemas av människor för att forma sin förståelse av världen och de är ett växande forskningsfält inom psykologi, filosofi, lingvistik, artificiell intelligens och kognitiv robotik.

Medan människor ser och instinktivt förstår objekt i världen och deras relation till varandra, tar en robots sensorer emot denna information som pixlar och har ingen personlig erfarenhet som hjälper det att förstå vad objektet är eller hur det beter sig.

Senaste inom robotik

Mihai Pomarlan, doktor i robotik från Bremen University i Tyskland, deltog i workshopen och förklarade vikten av det här ämnet.

- Image schemas handlar om den kognitiva representationen om den fysiska världen, grundläggande saker som människor lär sig i tidig ålder, men som för robotar och artificiell intelligens i allmänhet är väldigt svåra att göra. Datorer kan tävla i Schack, men de kan inte lika lätt gå nerför en trappa. Så den här aspekten av den förkroppsligade interaktionen med världen är det senaste inom robotik, förklarar han.

Korsa de disciplinära gränserna

Den multidisciplinära karaktären av workshopen är något som en annan internationell deltagare, John Bateman, professor i engelsk tillämpad lingvistik, ser som viktig.

- Många av de frågor vi ställs inför nuförtiden stämmer inte överens med de traditionella disciplinära gränserna. Vi har här personer från lingvistik, från datavetenskap, strikta teoretiker, forskare inom kognition och från ett flertal kreativa områden. Alla dessa bidrar med viktiga insikter till hur vi konceptualiserar hela forskningsområdet med image schemas. För många av de problem som vi nu hanterar behöver vi utföra distribuerad forskning med gemensamma uppgifter och mål.

För arrangörerna Maria Hedblom, JAIL, och Oliver Kutz vid Free University of Bozen-Bolzano i Italien, uppnåddes syftet med workshopen.

- Det känns positivt att även om workshopen har ett något speciellt tema, hade vi besök av många influerande forskare som är intresserade av ideer inom just image schemas. Som arrangörer tillhandahöll vi en tvärvetenskaplig plattform för att möjliggöra nytänkande forskningssamarbeten, samtidigt som vi kunde visa upp Jönköping University och presentera delar av vår forskning internationellt, säger Maria Hedblom.

Mer information

Läs mer om den Sith Image Schema Day workshop här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

2022-03-30