Patientsäkerhet och kvalitet i sjukvården i fokus på stor nordisk konferens

29-30 september äger NSQH 2022 – Nordic Conference on Research In Patient Safety and Quality in Healthcare – rum på Elmia, Jönköping. Konferensen samlar nordiska och internationella forskare och praktiker inom området patientsäkerhet och kvalitetsförbättring.

För sjätte gången så anordnas NSQH-konferensen, den här gången i samarbete med centrumbildningen Jönköping Academy vid Hälsohögskolan, Jönköping University, samt Region Jönköpings Län.

Konferensen handlar om forskning om kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Den belyser de utmaningar vi ser i dag och i framtiden, och vilka riktningar som måste tas inom vården och forskningen.

Pandemin har varit en stor utmaning för säkerheten och kvaliteten i hälso- och sjukvårdssystemen och lärdomar har dragits som är viktiga för de riktningar som måste tas i den nya post-pandemiska världen. Därför är ledorden för årets konferens ”challenges – lessons – directions” (utmaningar – lärdomar – vägen framåt).

En mötesplats för forskare och verksamma inom sjukvården

En av konferensens målsättningar är att skapa en mötesplats för forskare och verksamma inom sjukvården och att forskningen sedan appliceras i praktiken. NSQH 2022, som hålls helt på engelska, samlar ungefär 140 deltagare från främst Sverige, Norge, Danmark och Finland.

- Det är roligt att välkomna besökare till vår vackra stad för att delta i konferensen. Men det är också ytterligare ett steg som befäster Jönköping Academys position inom förbättring och ledarskap inom vård och omsorg, säger Axel Ros, chefläkare i Region Jönköpings Län och docent i patientsäkerhet vid Hälsohögskolan.

Bland huvudtalarna kan nämnas Boel Andersson Gäre, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan, och Vikki Entwistle, professor i hälsovårdsforskning och filosofi vid University of Aberdeen.

Totalt innehåller konferensen fyra keynote-föreläsningar, 43 föredrag och ett tjugotal forskningsposters och äger rum på Elmia kongress- och konserthus i Jönköping.

Fakta

NSQH står för Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare, och är ett forskarnätverk med medlemmar från Sverige, Finland, Norge och Danmark. Syftet med nätverket är att främja forskning inom patientsäkerhet och kvalitet rörande hälso- och sjukvårdssektorn i de nordiska länderna, samt att underlätta samarbete kring forskning och tillämpning av forskningsresultat mellan länderna och mellan forskningsinstitutioner och kliniska miljöer.

Den första konferensen ägde rum 2010 i Saltsjöbaden och den har anordnats vartannat år sedan dess förutom 2020 då den ställdes in på grund av pandemin. Detta är andra gången den anordnas i Sverige.

Läs mer om konferensen

Kontakt

Axel Ros, axel.ros@rjl.se, telefon 070-3661347

Sofie Rotstedt, coordinator, Jönköping Academy, sofie.rotstedt@ju.se, 036-10 19 54

2022-09-23