Nära vård med och för äldre personer i fokus på symposium

På fredag den 25 november äger årets Astrid Janzon symposium rum på Hälsohögskolan, Jönköping University, rum. Temat för årets symposium är Nära vård med och för äldre personer, och bland talarna finns både praktiker och forskare.

Astrid Janzon

Inleder dagen gör läkaren och hälso- och sjukvårdsexperten Anna Nergårdh, som är årets Astrid Janzon-talare. Hon talar på temat Nära vård för årsrika - en framtidsspaning. Anna Nergårdh är i grunden läkare och specialist inom både kardiologi och internmedicin och har bland annat varit chefläkare, biträdande landstingsdirektör i Region Stockholm, verksamhetschef vid Södersjukhuset samt av regeringen utsedd till särskild utredare i arbetet med en förändring av sjukvården.

I övrigt väntar ett digert program med tal om bland annat preventiv vård för äldre, säkrare läkemedelsbehandling, hemrehabilitering och att leva med en demenssjukdom i grannskapet.

Under eftermiddagen äger även ett panelsamtal rum med representanter från forskningen, brukare och regionen, där bland annat Rachel De Basso, regionråd Region Jönköpings län, deltar.

Dagen avslutas med en presentation av 2022 års Astrid Janzon-stipendiat.

Astrid Janzons symposium arrangeras i samarbete mellan Hälsohögskolan vid Jönköping University, Linköpings universitet och Röda Korsets högskola.

Läs mer om Astrid Janzon symposium och se hela programmet

Om Astrid Janzon

Astrid Janzon föddes 1907 i Jönköping. Hon tog studentexamen i Linköping 1926 och genomgick sjuksköterskeutbildning vid Röda Korsets sjuksköterskeskola i Stockholm 1927-1930.

 

Astrid Janzon var tidigt inriktad på internationella studier och studerade i London 1938-1939 med efterföljande studieresa till ett flertal av Europas storstäder för att få en inblick i den europeiska sjukvårdens utveckling. Hennes fortsatta studier ledde fram till en examen i ämnena statskunskap, pedagogik och sociologi, 1950. Astrid Janzon utnämndes till rektor för Statens sjuksköterskeskola i Stockholm 1939, en befattning som hon innehade tills skolan stängde 1969.

 

Astrid Janzon initierade undervisning i öppen vård – primärvård. Kliniklärare anställdes för att koordinera den teoretiska och praktiska undervisningen och studenterna fick möjlighet att specialisera sig inom socialt arbete, undervisning och mentalsjukvård. Hälsa, hälsovård, hälsoundervisning och samarbete för hälsa var centrala begrepp i hennes lärargärning. För hennes initiativ, nytänkande och framsynthet inom hälso- och sjukvårdsutbildningen blev hon 1987 utnämnd till hedersdoktor vid Linköpings universitet.

2022-11-23