Barn med mobiltelefon

Mobilkörkortet visade sig hjälpa föräldrar att prata med sina barn om säkerhet på nätet.

 JU-forskare i samarbete med Telia om barns säkerhet på internet  

Frida Lygnegård på Hälsohögskolan vid Jönköping University har i uppdrag av Telia utvärderat ett digitalt verktyg, ”Mobilkörkortet”. Verktyget ska hjälpa barn och deras föräldrar att känna sig tryggare på nätet. Utvärderingen visade att det har varit till hjälp för föräldrar att prata med sina barn om säkerhet på internet. 

Mobilkörkortet är framtaget i samarbete med Telia och antimobbningsorganisationen Friends och består av en kunskapsdel och ett fristående test.

Syftet är att möjliggöra samtal om mobilanvändning och livet på internet, för att ge en trygg och säker start för den som är ung och på väg att ge sig ut på internet på egen hand.

Frida Lygnegård, lärare och forskare på Hälsohögskolan har intervjuat barn och föräldrar om deras upplevelse av mobilkörkortet som verktyg. Uppdraget har genomförts i samarbete med Mötesplats Social Innovation (MSI) vid JU.  

- Internet skapades inte för barn men vi vet ju att barn redan från mycket tidig ålder är konsumenter av dess innehåll, därför är en sådan här utvärdering viktig, säger Frida Lygnegård.  

Kunskaperna om internetsäkerhet ökade

De flesta föräldrarna upplevde att verktyget underlättade och ökade deras självförtroende att föra samtal med barnen kring säkerhet. 

Mobilkörkortet gjorde också att barnens kunskaper om säkerhet på internet ökade. Barnen blev mer medvetna om att de alltid ska vända sig till en vuxen med frågor eller för vägledning om hur de ska agera i obehagliga situationer.  

Det framkom även önskemål från både barn och föräldrar om att mobilkörkortet skulle vara mer interaktivt med fler videos som förmedlade kunskap och tankeväckande budskap. 

Telia kommer nu använda resultaten av studien för att vidareutveckla Mobilkörkortet. 

- Jag hoppas att studien kan bidra till att fler föräldrar inser vikten av att ha en kontinuerlig dialog med barnen om vad de gör online och att barn och föräldrar känner sig trygga i hur de ska agera för att kunna utforska internet på ett tryggt och säkert sätt, säger Frida.

Läs mer om Mötesplats Social Innovation (MSI)

2023-06-05