Belysning anpassas efter aktivitetsnivå i ny forskningsstudie

Laboratorium på Tekniska Högskolan.

RatnaKala Sithravel, Jérôme Landré och Myriam Aries i laboratoriet på Tekniska Högskolan som inretts som en lägenhet.

Kan sensorer anpassa belysningen efter om en person är lugn eller stressad och till och med indikera om någon är sjuk och behöver hjälp? Detta undersöks i forskningsstudien DOSE på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU).

Testperson i forskningsprojektet DOSE på Tekniska Högskolan.

70 testpersoner har deltagit i forskningsstudien. På den här stationen mättes deras andetag och puls under vila.

Forskningsstudien går under namnet ”Daylight and Occupancy Sensing Enviroments” (DOSE). Målet är att förbättra användningen av energieffektiva, smarta belysningssystem i svenska hem för att minimera bostäders energiförbrukning. Detta samtidigt som man, på lång sikt, önskar stödja användarnas säkerhet, komfort, hälsa och välbefinnande.

- Förutom att spara energi kan sensorerna mäta andetagen för en person så att belysningen anpassas efter om personen är stressad och behöver lugnas ned eller om andningen är oregelbunden och personen behöver vård, säger Myriam Aries, forskare inom DOSE.

Sensorerna skulle även kunna användas på skolor, sjukhus, gym och äldreboenden med mera. I ett klassrum skulle belysningen exempelvis kunna öka om barnen upplevs trötta och dämpas om barnen är överaktiva.

Laboratorium inrett som en lägenhet

Ett laboratorium på JTH har inretts som en lägenhet och försetts med närvarosensorer som inte bara känner av och styr belysningen beroende på någon befinner sig i rummet. De mäter även personers andning och uppmärksammar individers aktivitetsnivå genom förändringar i andningsfrekvens.

- Efter industrier är det singelbostäder på mindre än 42 kvadratmeter som använder mest energi i förhållande till sin storlek i Sverige. Vi har försökt efterlikna hur det ser ut i mindre svenska hem i det här testlabbet, säger RatnaKala Sithravel, Postdoktor på JTH och forskare inom DOSE.

Sorterade in matvaror

70 personer deltog i forskningsstudien. De har gjort tre uppgifter i ”lägenheten” samtidigt som sensorerna har mätt deras andning. De sorterade in matvaror i köksskåp, låg i en säng och lyssnade på avslappnande musik samt satt och tittade på emotionella filmklipp. Under tiden samlade sensorerna in data om personernas andnings- och hjärtfrekvens och om de upplevdes vara stressade eller lugna.

Reaktioner på olika andningstekniker

Anita Hurtig Wennlöf, professor i klinisk fysiologi på Hälsohögskolan vid Jönköping University, är medforskare i projektet. Hon var fascinerad över den höga andelen data som sensorerna samlade in från testpersonerna och påpekar att de tekniska delarna har fungerat bra. Hon tycker det är intressant hur sensorerna reagerar på olika andningsmönster och hur de förändrades när testpersonerna tittade på videoklippen. De fick bland annat se filmer av naturlandskap, skrattande småbarn och en trafikolycka som orsakades av att en förare sms:ade under körning.

- Vi var tvungna att ha känslosamma filmer för att det skulle ge utslag i andningen. Det blir mycket spännande att se om dessa skiften i sinnesstämning och aktivitetsnivåer också ger systematiska förändringar i andningsmönster. Då blir det ett första steg mot att använda förändringar i andning för att kategorisera stämningslägen och ansträngningsgrader, säger Anita Hurtig Wennlöf.

Små steg framåt

Myriam Aries påpekar att sensorerna och lamporna för det här användningsområdet i stort sett finns redan i dag, men att tekniken för att uppfatta andetag behöver förfinas. Därför har hon svårt att säga när den här tekniken når marknaden.

- Forskningsresultaten från DOSE tar vi med in i nya projekt. Vi tar små steg framåt och det vore fantastiskt om våra studenter kan vara med och utveckla den här tekniken, säger hon.

DOSE-projektet startade i januari 2022 och pågår till december 2023. Läs mer om DOSE-projektet och annan forskning om smart belysning här Öppnas i nytt fönster.

RatnaKala Sithravel, Tekniska Högskolan.

RatnaKala Sithravel tycker det var roligt och intressant att se testpersonerna genomföra experimentet, som när de sorterade in matvaror i köksdelen av testlabbet.

Testperson i forskningsprojekt på Tekniska Högskolan.

Andningsmönster hos testpersonerna skiftade tydligt när de tittade på känslosamma filmklipp.

2023-09-20