Lågutbildade är mer påverkade av sin omgivning i vaccinbeslut

Att fatta beslutet att vaccinera sig är inte bara en individuell process utan påverkas starkt av den information vi får från vår omgivning. En ny forskningsstudie från Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har undersökt hur en individs informationsmiljö, inklusive bostadsområde och arbetskamrater, påverkar beslutet att ta covid-19-vaccin.

Foto: Mufid Majnun on Unsplash

Forskarna bakom studien utgår från att beslutet att vaccinera sig kräver bearbetning av information om fenomen som många av oss inte är bekanta med. Utöver officiella rekommendationer är det vanligt att människor baserar sina beslut på den information de får från personer de interagerar med och vars beslut de låter sig influeras av.

Resultaten från studien visar att personers ”informationsmiljö” har en betydande inverkan på deras beslut om att vaccinera sig eller inte. Både högutbildade och de med lägre utbildning tar hänsyn till vad personer i deras omgivning gör när de fattar beslut om vaccination. Resultaten visare även att låg utbildningsnivå och kompetens kan påverka beslutet att inte vaccinera sig mot covid-19.

Mer troliga att avstå vaccin

– Vi ser att individer med kortare utbildning och med jobb som kräver mindre kompetens är mer troliga att låta bli att vaccinera sig. Vi ser också att dessa grupper tenderar att vara mer influerade från sin omgivning än vad exempelvis högutbildade är. Så om man är lågutbildad och har många ovaccinerade omkring sig, ökar sannolikheten i högre grad att de inte vaccinerar sig heller, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på JIBS, och en av forskarna bakom studien.

Forskarna använde data för individer i åldern 16 år och uppåt i Sverige för att analysera hur deras omgivning i form av bostadsområde och arbetsplats påverkat beslutet att låta bli att vaccinera sig mot covid-19. Resultaten visar att personer med låg utbildningsnivå och kompetens är mer benägna att vara ovaccinerade när de utsätts för andra ovaccinerade individer på jobbet och i bostadsområdet. Dessa båda informationsmiljöer tenderar dessutom att förstärka varandra i sannolikheten att låta bli att vaccinera sig.

Studien ”Social interactions and COVID-19 vaccine hesitancy: Evidence from a full population study in Sweden” är gjord av JIBS-professorerna Charlotta Mellander och Johan Klaesson, samt José Lobo, Clinical Associate Professor, Arizona State University. Den är publicerad i den vetenskapliga tidsskriften PLOS ONE och går att läsa i sin helhet här: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0289309

Kontakt

2023-11-23