Forskning om cybersäkerhet.

MSB bidrar med 2,1 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på JTH om hur allmänheten ska lära sig mer om cybersäkerhet. Foto: Unsplash.

Forskningsprojekt ska motverka digital kriminalitet

Hur kan folk i allmänhet få tillräcklig kunskap om cybersäkerhet för att undvika att drabbas av digital kriminalitet? Det undersöker Joakim Kävrestad, lektor i Datavetenskap på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), i ett forskningsprojekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Joakim Kävrestad, JTH.

Joakim Kävrestad, lektor i Datavetenskap på Tekniska Högskolan vid Jönköping University, är den enda forskaren i projektet.

Digitaliseringen innebär allt större möjligheter och är en hörnsten i ett hållbart samhälle, men det medför också nya sätt för kriminella att begå brott på. Bedrägerier via Bank-ID eller e-post är stora problem liksom att inloggningsuppgifter till konton hackas och stjäls.

- Att minska den digitala brottsligheten är ett svårt uppdrag som kräver både tekniska lösningar och politiska initiativ. Framför allt behöver alla känna till hur de skyddar sig på nätet. Ett problem är dock att det saknas kunskap om hur olika målgrupper bäst informeras om det här och vilka de olika målgrupperna är, säger Joakim Kävrestad som tidigare har jobbat som it-forensiker inom polisen.

Ett cybersäkrare Sverige

Joakims forskningsprojekt heter ”Behov och uppfattningar om cybersäkerhetsträning i olika användargupper”. Målet är att identifiera olika målgrupper och deras behov för cybersäkerhetsinformation för att det i förlängningen ska leda till ett cybersäkrare Sverige. MSB går in med 2,1 miljoner kronor i projektet, som pågår från maj 2024 till december 2025.

- I och med att MSB finansierar projektet och tar del av resultaten kan det komma att påverka hur Sverige framöver informerar allmänheten om cybersäkerhet, säger Joakim Kävrestad.

En referensgrupp med deltagare från JU, Bank-ID, MSB och University of Plymouth ingår också i projektet.

Enkäter och intervjuer

Genom framför allt enkäter och intervjuer kommer Joakim samla in data för att identifiera de olika målgrupperna och förstå deras behov om cybersäkerhet.

- Det är kul och viktigt att jobba i ett projekt som riktar sig mot allmänheten. Gemene man behöver mer kunskap om cybersäkerhet, det är alla överens om. Tyvärr läggs ansvaret för den här typen av utbildningar till stor del på företag och då missar man gruppen som står utanför arbetslivet, säger Joakim Kävrestad.

2024-05-28