Den interna utlysningen av forskningsmedel inom HLK:s forskningsprofil EduCom lockade flera forskare att lämna in ansökningar. Efter granskning har tre projekt beviljats medel.

Sju ansökningar skickades in i samband med den interna utlysningen av forskningsmedel inom HLK:s nya forskningsprofil EduCom. Renira Gambarato (MKV), Ole Henrik Hansen (PUF) och Helene Ahl (LL) har granskat ansökningarna.

De tre projekt som beviljas forskningsmedel under 2024-2025 är:

  1. Fostering inclusion: Migrants, action competence and social justice in the Citizen Engagement Lab
    Forskare i projektet: Gustav Persson, Mahama Tawat, Annette Hill

  2. Overcoming climate change worry: How action competence can contribute to psychological wellbeing among young adults
    Forskare i projektet: Yulia Lakew, Ellen Almers, Per Askerlund, Tobias Samuelsson

  3. EduComics: Promoting action competence and social change through comic art in educational and civil society settings
    Forskare i projektet: Radu Dinu, Stina-Karin Skillermark, Joakim Öberg, Johanna Bergström, Ylva Lindberg, Linda Baccstig, Carl-Johan Svensson